Thông tư số 02/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 01/03/2017

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:02/2017/TT-BXD
Cơ quan ban hành:Bộ Xây dựng
Ban hành ngày:01/03/2017
Lĩnh vực:Xây dựng
Trích yếu:Về việc hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn