Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 09/03/2017

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:11/2015/TT-BKHĐT
Cơ quan ban hành:Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ban hành ngày:09/03/2017
Lĩnh vực:Đấu thầu
Trích yếu:Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh.
Văn bản đính kèm:
STTTên thủ tục