Thông tư số 230 của Bộ Tài chính ban hành ngày 11/11/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:230
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:11/11/2016
Lĩnh vực:Nông nghiệp PTNT
Trích yếu:Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực Thủy sản

Không tìm thấy thủ tục nào