Thông tư số 222/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 10/11/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:222/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:10/11/2016
Lĩnh vực:Tư pháp
Trích yếu:Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực trọng tài thương mại.
Văn bản đính kèm: