Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 27/12/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:04/2012/TT-BNV
Cơ quan ban hành:Bộ Nội vụ
Ban hành ngày:27/12/2016
Lĩnh vực:Nội chính
Trích yếu:Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.