Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng" - Sở Y tế (6 thủ tục)

Lĩnh vực "Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng" (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm154
2Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 26/2012/TT-BYT074
3Cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm074
4Cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm074
5Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc quản lý của ngành y tế104
6Cấp giấy xác nhận hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Y tế trên địa bàn104