Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Du lịch" - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Du lịch" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục Công nhận điểm du lịch10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định3
2Thủ tục Công nhận khu du lịch07 ngày làm việc4