Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực Du lịch" - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực Du lịch" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục Công nhận điểm du lịch10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định3