Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Quảng cáo" - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Quảng cáo" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam103
2Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam103
3Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam103