Xác nhận việc thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết

Lĩnh vực:Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Tài nguyên và Môi trường
Nơi tiếp nhận:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường, 115 Nguyễn Huệ, thành phố Huế (Điện thoại: 054.3822426)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
Thời hạn giải quyết:20
Phí, lệ phí:Không

 

Bước 1. Sau khi hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, chủ cơ sở lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết và gửi đến Chi cục Bảo vệ môi trường, số 173 đường Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

Bước 2. Chi cục Bảo vệ môi trường sẽ tiến hành xem xét hồ sơ. Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì có văn bản thông báo chủ cơ sở để hoàn thiện.

Bước 3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng yêu cầu thẩm định, Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường của cơ sở, lập biên bản kiểm tra.

Bước 4. Chi cục Bảo vệ môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp giấy xác nhận hoàn thành cho chủ cơ sở.

Cách thức thực hiện:

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Chi cục Bảo vệ môi trường, số 173 đường Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

Tên hồ sơMẫu tải về
Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án Bảo vệ môi trường chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 kèm theo Thông tư 01/2012/TT-BTNMT; (Theo mẫu)
Năm (05) báo cáo kết quả thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 hoặc Phụ lục 13 hoặc Phụ lục 14 kèm theo Thông tư 01/2012/TT-BTNMT. (Theo mẫu)

Số lượng hồ sơ: 01

Không

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Xác nhận việc thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: