Các thủ tục mức độ 3 thuộc Phong Điền

Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi63 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ hợp lệ, Trong đó: Đăng ký
Lĩnh vực Viễn thông (1 thủ tục)
1Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Hộ tịch (2 thủ tục)
1Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài12 ngày làm việcĐăng ký
2Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.12 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (3 thủ tục)
1Cấp Giấy phép bán lẻ rượu10 ngày làm việcĐăng ký
2Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu07 ngày làm việcĐăng ký
3Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu07 ngày làm việcĐăng ký