Các thủ tục mức độ 3 thuộc Phong Điền

Lĩnh vực Viễn thông (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký