Các thủ tục mức độ 2 thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực Quảng cáo (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam10
2Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam10
3Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam10
Lĩnh vực Luật sư (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Giải thể Đoàn luật sưKhông quy định
2Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư07 ngày làm việc
3Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư07 ngày làm việc
Lĩnh vực Giám định tư pháp (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Miễn nhiệm giám định viên tư pháp10 ngày
2Bổ nhiệm giám định viên tư pháp20 ngày
Lĩnh vực Nhóm thủ tục tiếp nhận một cửa (207 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp3 ngày
2Thủ tục xác định quỹ tiền lương thực hiện5 ngày
3Thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh3 ngày
4Thủ tục Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu5 ngày
5Thủ tục Thẩm định phương án giá - Giá do nhà nước quản lý, định giá; phương án trợ giá, trợ cước7 ngày
6Thủ tục Bán, chuyển nhượng tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập3 ngày
7Thủ tục thanh lý tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập3 ngày
8Thủ tục Thu hồi, điều chuyển tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập3 ngày
9Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm B20 ngày
10Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm A30 ngày
11Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)3 ngày
12Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)3 ngày
13Cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp5 ngày
14Cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp7 ngày
15Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp7 ngày
16Chuyển đổi loại hình Văn phòng công chứng5 ngày
17Thành lập Văn phòng công chứng7 ngày
18Chuyển nhượng Văn phòng công chứng7 ngày
19Sáp nhập Văn phòng công chứng7 ngày
20Hợp nhất Văn phòng công chứng7 ngày
21Thôi quốc tịch Việt Nam5 ngày
22Trở lại quốc tịch Việt Nam5 ngày
23Nhập quốc tịch Việt Nam7 ngày
24Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài3 ngày
25Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo thủ tục xin không đích danh (chưa xác định được trẻ em)4 ngày
26Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo thủ tục xin đích danh (đã xác định được trẻ em)4 ngày
27Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt7 ngày
28Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh7 ngày
29Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh7 ngày
30Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước7 ngày
31Lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định chủ đầu tư7 ngày
32Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng7 ngày
33Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng7 ngày
34Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng4 ngày
35Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng4 ngày
36Thẩm định, phê duyệt quy định về quản lý quy hoạch xây dựng4 ngày
37Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình5 ngày
38Cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 5 ngày
39Gia hạn giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình5 ngày
40Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình5 ngày
41Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình5 ngày
42Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình5 ngày
43Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình5 ngày
44Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình5 ngày
45Thẩm định hồ sơ xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng từ 3 đến 5 sao cho khách sạn và làng du lịch, hạng cao cấp cho biệt thự du lịch và căn hộ du lịch5 ngày
46Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp đưa khách du lịch ra nước ngoài và đưa khách du lịch vào Việt Nam5 ngày
47Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch ra nước ngoài5 ngày
48Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch vào Việt Nam5 ngày
49Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh5 ngày
50Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp3 ngày
51Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao3 ngày
52Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng3 ngày
53Cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc không có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài3 ngày
54Cấp phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ địa phương ra nước ngoài dự triển lãm không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện3 ngày
55Cấp giấy phép tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam3 ngày
56Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp và người mẫu (đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương)3 ngày
57Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (đối với các tổ chức thuộc địa phương)3 ngày
58Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (kể cả trường hợp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ)3 ngày
59Cấp giấy phép tổ chức lễ hội5 ngày
60Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng miền núi5 ngày
61Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng đồng bằng5 ngày
62Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thư viện của tổ chức cấp tỉnh5 ngày
63Xếp hạng di tích cấp quốc gia5 ngày
64Xếp hạng di tích cấp tỉnh5 ngày
65Xếp hạng Bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập5 ngày
66Xếp hạng Bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập5 ngày
67Cấp giấy phép khai quật khảo cổ khẩn cấp3 ngày
68Tiếp nhận hồ sơ gửi Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép thành lập cơ quan báo chí4 ngày
69Cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại5 ngày
70Thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung5 ngày
71Thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường5 ngày
72Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường5 ngày
73Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất5 ngày
74Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất5 ngày
75Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất5 ngày
76Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước5 ngày
77Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước5 ngày
78Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt5 ngày
79Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển5 ngày
80Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất5 ngày
81Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất5 ngày
82Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất5 ngày
83Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất5 ngày
84Xin đóng cửa mỏ5 ngày
85Thẩm định và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản7 ngày
86Xin trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản5 ngày
87Xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản5 ngày
88Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản5 ngày
89Xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản5 ngày
90Xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản5 ngày
91Xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản5 ngày
92Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản5 ngày
93Xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản5 ngày
94Xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản5 ngày
95Xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản5 ngày
96Cấp giấy phép khai thác khoáng sản5 ngày
97Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức5 ngày
98Thủ tục điều chỉnh diện tích giao đất, thuê đất5 ngày
99Thủ tục gia hạn sử dụng đất5 ngày
100Thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức đang sử dụng đất5 ngày
101Thủ tục cho thuê đất đối với trường hợp bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm5 ngày
102Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoạ5 ngày
103Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của5 ngày
104Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư 5 ngày
105Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng1 ngày
106Công nhận làng nghề truyền thống5 ngày
107Công nhận làng nghề5 ngày
108Công nhận nghề truyền thống5 ngày
109Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi5 ngày
110Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi5 ngày
111Thẩm định, phê duyệt Quy trình vận hành an toàn hồ chứa5 ngày
112Giao rừng, cho thuê rừng đối với các tổ chức5 ngày
113Phê duyệt hồ sơ và cấp phép tận thu gỗ đối với các khu rừng đặc dụng của tổ chức không thuộc Bộ NN và PTNT quản lý5 ngày
114Chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập5 ngày
115Thu hồi rừng của Tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tí5 ngày
116Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo rừng5 ngày
117Đăng ký sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam7 ngày
118Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo5 ngày
119Tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo3 ngày
120Tổ chức cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo5 ngày
121Đăng ký hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 27,28 Nghị định 92/2012/NĐ-CP5 ngày
122Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở5 ngày
123Thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý5 ngày
124Đăng ký việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử của các chức sắc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 19 hoặc khoản 3 Điều 38 Nghị định 92/2012/NĐ-CP5 ngày
125Mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo5 ngày
126Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong tỉnh7 ngày
127Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh7 ngày
128Thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc7 ngày
129Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh7 ngày
130Cấp đổi hiện vật đối với người có công trong kháng chiến5 ngày
131Khen thưởng đột xuất5 ngày
132Khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân5 ngày
133Khen thưởng đối ngoại5 ngày
134Khen thưởng theo chuyên đề5 ngày
135Khen thưởng hàng năm (không tính danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh)5 ngày
136Giải thể tổ chức thanh niên xung phong tỉnh5 ngày
137Thành lập tổ chức thanh niên xung phong tỉnh5 ngày
138Thủ tục tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh7 ngày
139Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh7 ngày
140Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận Điều lệ Quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh5 ngày
141Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh5 ngày
142Đề nghị tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày
143Đề nghị đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày
144Đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày
145Xin phép đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh tại tỉnh Thừa Thiên Huế5 ngày
146Đề nghị hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ đối với quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày
147Công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ có thời gian hoạt động trên 01 nhiệm kỳ)5 ngày
148Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ mới thành lập)5 ngày
149Đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày
150Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện5 ngày
151Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện5 ngày
152Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện5 ngày
153Thủ tục cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Do cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức)5 ngày
154Thủ tục cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Do cơ quan, tổ chức nước ngoài tổ chức)5 ngày
155Thủ tục thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện5 ngày
156Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý tự nguyện5 ngày
157Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện5 ngày
158Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người5 ngày
159Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người5 ngày
160Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân5 ngày
161Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người5 ngày
162Thủ tục xếp hạng doanh nghiệp5 ngày
163Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề thuộc quyền của UBND tỉnh5 ngày
164Thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề công lập - tư thục5 ngày
165Thủ tục thành lập trường trung cấp nghề công lập - tư thục5 ngày
166Thủ tục Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam- pu - chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/5 ngày
167Thủ tục Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp (một lần hoặc hàng tháng) đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TT5 ngày
168Thủ tục giải quyết mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ5 ngày
169Thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án ODA5 ngày
170Thủ tục thành lập Ban Quản lý dự án NGO4 ngày
171Thủ tục thành lập Ban Quản lý dự án ODA4 ngày
172Thủ tục phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ NGO (thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)5 ngày
173Thủ tục phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ NGO (thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ)5 ngày
174Giãn tiến độ đầu tư5 ngày
175Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh5 ngày
176Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.5 ngày
177Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh5 ngày
178Đề nghị thẩm định nguồn ngân sách Trung ương các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước5 ngày
179Phê duyệt dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước5 ngày
180 Phê duyệt dự án đầu tư không có tính chất xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước5 ngày
181Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước5 ngày
182Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án do UBND tỉnh phê duyệt5 ngày
183Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ5 ngày
184Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế3 ngày
185Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương5 ngày
186Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa5 ngày
187Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ7 ngày
188Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận7 ngày
189Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục7 ngày
190Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn5 ngày
191Thành lập trường trung học phổ thông chuyên7 ngày
192Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia5 ngày
193Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia5 ngày
194Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia5 ngày
195Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia5 ngày
196Công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia7 ngày
197Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đối với đơn vị cấp huyện6 ngày
198Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học5 ngày
199Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học5 ngày
200Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học5 ngày
201Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp5 ngày
202Sáp nhập, chia trường trung cấp chuyên nghiệp7 ngày
203Thành lập thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp7 ngày
204Giải thể trường trung học phổ thông5 ngày
205Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông7 ngày
206Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông7 ngày
207Cấp lại Giấy giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp3 ngày