Các thủ tục mức độ 2 thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực Văn hóa thể thao (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục Đăng ký tổ chức lễ hộiTrong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ
Lĩnh vực Tài chính (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Phê duyệt Phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnhBảy ngày làm việc
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01/7/20045 ngày