Các thủ tục mức độ 2 thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực Quảng cáo (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam10
2Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam10
3Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam10
Lĩnh vực Luật sư (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Giải thể Đoàn luật sưKhông quy định
2Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư07 ngày làm việc
3Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư07 ngày làm việc
Lĩnh vực Giám định tư pháp (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Miễn nhiệm giám định viên tư pháp10 ngày
2Bổ nhiệm giám định viên tư pháp20 ngày
Lĩnh vực Nhóm thủ tục tiếp nhận một cửa (207 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu5 ngày
2Thủ tục Thẩm định phương án giá - Giá do nhà nước quản lý, định giá; phương án trợ giá, trợ cước7 ngày
3Thủ tục Bán, chuyển nhượng tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập3 ngày
4Thủ tục thanh lý tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập3 ngày
5Thủ tục Thu hồi, điều chuyển tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập3 ngày
6Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm B20 ngày
7Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm A30 ngày
8Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)3 ngày
9Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)3 ngày
10Cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp5 ngày
11Cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp7 ngày
12Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp7 ngày
13Chuyển đổi loại hình Văn phòng công chứng5 ngày
14Thành lập Văn phòng công chứng7 ngày
15Chuyển nhượng Văn phòng công chứng7 ngày
16Sáp nhập Văn phòng công chứng7 ngày
17Hợp nhất Văn phòng công chứng7 ngày
18Thôi quốc tịch Việt Nam5 ngày
19Trở lại quốc tịch Việt Nam5 ngày
20Nhập quốc tịch Việt Nam7 ngày
21Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài3 ngày
22Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo thủ tục xin không đích danh (chưa xác định được trẻ em)4 ngày
23Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo thủ tục xin đích danh (đã xác định được trẻ em)4 ngày
24Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt7 ngày
25Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh7 ngày
26Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh7 ngày
27Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước7 ngày
28Lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định chủ đầu tư7 ngày
29Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng7 ngày
30Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng7 ngày
31Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng4 ngày
32Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng4 ngày
33Thẩm định, phê duyệt quy định về quản lý quy hoạch xây dựng4 ngày
34Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình5 ngày
35Cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 5 ngày
36Gia hạn giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình5 ngày
37Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình5 ngày
38Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình5 ngày
39Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình5 ngày
40Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình5 ngày
41Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình5 ngày
42Thẩm định hồ sơ xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng từ 3 đến 5 sao cho khách sạn và làng du lịch, hạng cao cấp cho biệt thự du lịch và căn hộ du lịch5 ngày
43Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp đưa khách du lịch ra nước ngoài và đưa khách du lịch vào Việt Nam5 ngày
44Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch ra nước ngoài5 ngày
45Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch vào Việt Nam5 ngày
46Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh5 ngày
47Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp3 ngày
48Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao3 ngày
49Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng3 ngày
50Cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc không có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài3 ngày
51Cấp phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ địa phương ra nước ngoài dự triển lãm không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện3 ngày
52Cấp giấy phép tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam3 ngày
53Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp và người mẫu (đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương)3 ngày
54Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (đối với các tổ chức thuộc địa phương)3 ngày
55Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (kể cả trường hợp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ)3 ngày
56Cấp giấy phép tổ chức lễ hội5 ngày
57Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng miền núi5 ngày
58Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng đồng bằng5 ngày
59Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thư viện của tổ chức cấp tỉnh5 ngày
60Xếp hạng di tích cấp quốc gia5 ngày
61Xếp hạng di tích cấp tỉnh5 ngày
62Xếp hạng Bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập5 ngày
63Xếp hạng Bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập5 ngày
64Cấp giấy phép khai quật khảo cổ khẩn cấp3 ngày
65Tiếp nhận hồ sơ gửi Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép thành lập cơ quan báo chí4 ngày
66Cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại5 ngày
67Thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung5 ngày
68Thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường5 ngày
69Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường5 ngày
70Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất5 ngày
71Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất5 ngày
72Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất5 ngày
73Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước5 ngày
74Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước5 ngày
75Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt5 ngày
76Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển5 ngày
77Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất5 ngày
78Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất5 ngày
79Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất5 ngày
80Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất5 ngày
81Xin đóng cửa mỏ5 ngày
82Thẩm định và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản7 ngày
83Xin trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản5 ngày
84Xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản5 ngày
85Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản5 ngày
86Xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản5 ngày
87Xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản5 ngày
88Xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản5 ngày
89Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản5 ngày
90Xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản5 ngày
91Xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản5 ngày
92Xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản5 ngày
93Cấp giấy phép khai thác khoáng sản5 ngày
94Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức5 ngày
95Thủ tục điều chỉnh diện tích giao đất, thuê đất5 ngày
96Thủ tục gia hạn sử dụng đất5 ngày
97Thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức đang sử dụng đất5 ngày
98Thủ tục cho thuê đất đối với trường hợp bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm5 ngày
99Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoạ5 ngày
100Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của5 ngày
101Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư 5 ngày
102Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng1 ngày
103Công nhận làng nghề truyền thống5 ngày
104Công nhận làng nghề5 ngày
105Công nhận nghề truyền thống5 ngày
106Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi5 ngày
107Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi5 ngày
108Thẩm định, phê duyệt Quy trình vận hành an toàn hồ chứa5 ngày
109Giao rừng, cho thuê rừng đối với các tổ chức5 ngày
110Phê duyệt hồ sơ và cấp phép tận thu gỗ đối với các khu rừng đặc dụng của tổ chức không thuộc Bộ NN và PTNT quản lý5 ngày
111Chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập5 ngày
112Thu hồi rừng của Tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tí5 ngày
113Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo rừng5 ngày
114Đăng ký sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam7 ngày
115Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo5 ngày
116Tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo3 ngày
117Tổ chức cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo5 ngày
118Đăng ký hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 27,28 Nghị định 92/2012/NĐ-CP5 ngày
119Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở5 ngày
120Thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý5 ngày
121Đăng ký việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử của các chức sắc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 19 hoặc khoản 3 Điều 38 Nghị định 92/2012/NĐ-CP5 ngày
122Mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo5 ngày
123Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong tỉnh7 ngày
124Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh7 ngày
125Thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc7 ngày
126Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh7 ngày
127Cấp đổi hiện vật đối với người có công trong kháng chiến5 ngày
128Khen thưởng đột xuất5 ngày
129Khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân5 ngày
130Khen thưởng đối ngoại5 ngày
131Khen thưởng theo chuyên đề5 ngày
132Khen thưởng hàng năm (không tính danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh)5 ngày
133Giải thể tổ chức thanh niên xung phong tỉnh5 ngày
134Thành lập tổ chức thanh niên xung phong tỉnh5 ngày
135Thủ tục tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh7 ngày
136Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh7 ngày
137Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận Điều lệ Quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh5 ngày
138Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh5 ngày
139Đề nghị tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày
140Đề nghị đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày
141Đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày
142Xin phép đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh tại tỉnh Thừa Thiên Huế5 ngày
143Đề nghị hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ đối với quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày
144Công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ có thời gian hoạt động trên 01 nhiệm kỳ)5 ngày
145Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ mới thành lập)5 ngày
146Đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày
147Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện5 ngày
148Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện5 ngày
149Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện5 ngày
150Thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh3 ngày
151Thủ tục cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Do cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức)5 ngày
152Thủ tục cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Do cơ quan, tổ chức nước ngoài tổ chức)5 ngày
153Thủ tục thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện5 ngày
154Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý tự nguyện5 ngày
155Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện5 ngày
156Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người5 ngày
157Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người5 ngày
158Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân5 ngày
159Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người5 ngày
160Thủ tục xác định quỹ tiền lương thực hiện5 ngày
161Thủ tục xếp hạng doanh nghiệp5 ngày
162Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề thuộc quyền của UBND tỉnh5 ngày
163Thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề công lập - tư thục5 ngày
164Thủ tục thành lập trường trung cấp nghề công lập - tư thục5 ngày
165Thủ tục Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam- pu - chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/5 ngày
166Thủ tục Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp (một lần hoặc hàng tháng) đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TT5 ngày
167Thủ tục giải quyết mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ5 ngày
168Thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án ODA5 ngày
169Thủ tục thành lập Ban Quản lý dự án NGO4 ngày
170Thủ tục thành lập Ban Quản lý dự án ODA4 ngày
171Thủ tục phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ NGO (thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)5 ngày
172Thủ tục phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ NGO (thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ)5 ngày
173Giãn tiến độ đầu tư5 ngày
174Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh5 ngày
175Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.5 ngày
176Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh5 ngày
177Đề nghị thẩm định nguồn ngân sách Trung ương các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước5 ngày
178Phê duyệt dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước5 ngày
179 Phê duyệt dự án đầu tư không có tính chất xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước5 ngày
180Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước5 ngày
181Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án do UBND tỉnh phê duyệt5 ngày
182Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ5 ngày
183Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế3 ngày
184Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương5 ngày
185Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa5 ngày
186Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ7 ngày
187Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận7 ngày
188Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục7 ngày
189Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn5 ngày
190Thành lập trường trung học phổ thông chuyên7 ngày
191Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia5 ngày
192Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia5 ngày
193Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia5 ngày
194Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia5 ngày
195Công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia7 ngày
196Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đối với đơn vị cấp huyện6 ngày
197Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học5 ngày
198Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học5 ngày
199Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học5 ngày
200Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp5 ngày
201Sáp nhập, chia trường trung cấp chuyên nghiệp7 ngày
202Thành lập thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp7 ngày
203Giải thể trường trung học phổ thông5 ngày
204Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông7 ngày
205Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông7 ngày
206Cấp lại Giấy giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp3 ngày
207Cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp3 ngày