Các thủ tục mức độ 2 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Quy chế thi,tuyển sinh (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Đặc cách tốt nghiệp THPTKhông quy định cụ thể.
2Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia.15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.
Lĩnh vực Hệ thống văn băng chứng chỉ (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.