Các thủ tục mức độ 3 thuộc Sở Tư pháp

Lĩnh vực Lý lịch tư pháp (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)10 ngàyĐăng ký
2Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)Mười ngàyĐăng ký
3Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt NamTrong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.Đăng ký
Lĩnh vực Luật sư (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài10 ngày làm việcĐăng ký
2Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam07 ngày làm việcĐăng ký
3Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhânĐăng ký
4Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập07 ngày làm việcĐăng ký
5Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm g, h và i khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư27 ngày làm việcĐăng ký
6Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm d và đ khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư27 ngày làm việcĐăng ký
7Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm a, b, c, e và k khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư27 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Công chứng (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập07 ngày làm việcĐăng ký
2Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất10 ngày làm việcĐăng ký
3Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng10 ngày làm việcĐăng ký
4Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng15 ngàyĐăng ký
5Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập14 ngày làm việcĐăng ký
6Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể07 ngày làm việcĐăng ký
7Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi07 ngày làm việcĐăng ký
8Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng07 ngày làm việcĐăng ký
9Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác07 ngày làm việcĐăng ký
10Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương05 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Tư vấn pháp luật (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật05 ngày làm việcĐăng ký
2Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật05 ngày làm việcĐăng ký
3Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh07 ngày làm việcĐăng ký
4Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luậtKhông quy địnhĐăng ký
5Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quảnKhông quy địnhĐăng ký
Lĩnh vực Trọng tài thương mại (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài15 ngày làm việcĐăng ký
2Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam05 ngày làm việcĐăng ký
3Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khácKhông quy địnhĐăng ký
4Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt NamKhông quy địnhĐăng ký
5Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam15 ngày làm việcĐăng ký
6Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài07 ngày làm việcĐăng ký
7Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài15 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Giám định tư pháp (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng05 ngày làm việcĐăng ký