Các thủ tục mức độ 3 thuộc Sở Nội vụ

Lĩnh vực Công chức, viên chức (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lênkhông xác địnhĐăng ký
2Thủ tục công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chứcbảy ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữMười lăm ngàyĐăng ký
2Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữMười lăm ngàyĐăng ký
3Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọcMột ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)Mười ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Giải quyết đơn thư liên quan đến khen thưởng thành tích trong kháng chiếnBa mươi ngàyĐăng ký
2Cấp đổi hiện vật đối với người có công trong kháng chiếnMười lăm ngàyĐăng ký
3Cấp Giấy chứng nhận thành tích đối với người có công trong kháng chiếnBa ngàyĐăng ký
4Khen thưởng đột xuấtMười hai ngàyĐăng ký
5Khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhânHai mươi tám ngàyĐăng ký
6Khen thưởng đối ngoạiMười hai ngàyĐăng ký
7Khen thưởng theo chuyên đềMười hai ngàyĐăng ký
8Khen thưởng hàng nămMười hai ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Công tác thanh niên (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong ở cấp tỉnhBốn mươi ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Tổ chức, biên chế (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lậpHai mươi ngàyĐăng ký
2Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân tỉnhBảy ngàyĐăng ký
3Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh15Đăng ký
4Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhMười lăm ngàyĐăng ký
5Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân tỉnhMười hai ngàyĐăng ký
6Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lậpHai mươi ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Xây dựng chính quyền (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục thành lập, chia tách để thành lập và sáp nhập để thành lập thôn mới, tổ dân phố mớiMười lăm ngàyĐăng ký