Các thủ tục mức độ 1 thuộc Sở Nội vụ

Lĩnh vực Công tác thanh niên (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong ở cấp tỉnhBốn mươi ngày
Lĩnh vực Tổ chức, biên chế (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lậpHai mươi ngày