Các thủ tục mức độ 3 thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực Dạy nghề (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề thuộc quyền của UBND tỉnh20 ngày làm việcĐăng ký
2Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Người có công (26 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đề nghị tặng hoặc tuy tặng Huân chương độc lập30 ngàyĐăng ký
2Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng15 ngày làm việcĐăng ký
3Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương10 ngày làm việcĐăng ký
4Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình15 ngày làm việcĐăng ký
5Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ35 ngày làm việcĐăng ký
6Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩKhông quy địnhĐăng ký
7Giám định vết thương còn sót35 ngày làm việcĐăng ký
8Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ45 ngày làm việcĐăng ký
9Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công20 ngày làm việcĐăng ký
10Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩKhông quy địnhĐăng ký
11Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp bị tạm đình chỉ do: Bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra10 ngày làm việcĐăng ký
12Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học40 ngày làm việcĐăng ký
13Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học40 ngày làm việcĐăng ký
14Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến5 ngày làm việcĐăng ký
15Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến5 ngày làm việcĐăng ký
16Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày15 ngày làm việcĐăng ký
17Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến10 ngày làm việcĐăng ký
18Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần10 ngày làm việcĐăng ký
19Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờKhông quy địnhĐăng ký
20Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh15 ngày làm việcĐăng ký
21Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binhKhông quy địnhĐăng ký
22Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác10 ngày làm việcĐăng ký
23Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động15 ngày làm việcĐăng ký
24Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng10 ngày làm việcĐăng ký
25Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ10 ngày làm việcĐăng ký
26Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chiaKhông quy địnhĐăng ký
Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động (14 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng10 ngày làm việc kể từ ngày nhận dủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoàiThời hạn tối đa 02 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 500 lao động Việt Nam trở lên và 01 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới 500 lao động Việt NamĐăng ký
3Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động30 ngày làm việcĐăng ký
4Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày5 ngày làm việcĐăng ký
5Đăng ký hợp đồng cá nhân5 ngày làm việcĐăng ký
6Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng B do bị hỏng, mất, đổi tên tổ chức huấn luyện thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp l10Đăng ký
7Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng B trong trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
8Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
9Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp l10Đăng ký
10Công bố thông tin tổ chức huấn luyện đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp l10Đăng ký
11Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
12Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm5 ngày làm việcĐăng ký
13Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm5 ngày làm việcĐăng ký
14Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm7 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Lao động - Tiền Lương - Bảo hiểm xã hội (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động27 ngày làm việc Đăng ký
2Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện đối với người quản lý Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ10 ngày làm việcĐăng ký
3Xếp hạng công ty Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ15 ngày làm việcĐăng ký
4Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động27 ngày làm việc Đăng ký
5Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động27 ngày làm việc Đăng ký
6Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động17 ngày làm việc Đăng ký
7Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động10 ngày làm việc Đăng ký
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơĐăng ký
3Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp)55 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp)50 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơĐăng ký
6Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
8Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
9Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đăng ký
10Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đưa đối tượng ra khỏi Trung tâm Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội1 ngày làm việcĐăng ký
2Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào Trung tâm Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội3 ngày làm việcĐăng ký
3Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
8Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
9Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnhTheo thỏa thuận.Đăng ký
10Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnhTiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sởĐăng ký
11Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hộiNgay sau khi nhận được hồ sơ.Đăng ký
Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thông báo về việc tìm việc làm hàng thángkhông quy định thời gian hoàn thànhĐăng ký
2Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làmkhông quy định thời gian hoàn thànhĐăng ký
3Giải quyết hỗ trợ học nghề15 ngày làm việcĐăng ký
4Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)3 ngày làm việcĐăng ký
5Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)3 ngày làm việcĐăng ký
6Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp15 ngày làm việcĐăng ký
7Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệpkhông quy định thời gian hoàn thànhĐăng ký
8Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệpkhông quy định thời gian hoàn thànhĐăng ký
9Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp2 ngày làm việcĐăng ký
10Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp20 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Thủ tục Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN)10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Thủ tục Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao độngKhông quy địnhĐăng ký