Các thủ tục mức độ 3 thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực Người có công (28 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chiaKhông quy địnhĐăng ký
2Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương10 ngày làm việcĐăng ký
3Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình15 ngày làm việcĐăng ký
4Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ35 ngày làm việcĐăng ký
5Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩKhông quy địnhĐăng ký
6Giám định vết thương còn sót35 ngày làm việcĐăng ký
7Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ45 ngày làm việcĐăng ký
8Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công20 ngày làm việcĐăng ký
9Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩKhông quy địnhĐăng ký
10Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp bị tạm đình chỉ do: Bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra10 ngày làm việcĐăng ký
11Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học40 ngày làm việcĐăng ký
12Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học40 ngày làm việcĐăng ký
13Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến5 ngày làm việcĐăng ký
14Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến5 ngày làm việcĐăng ký
15Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết10 ngày làm việcĐăng ký
16Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế10 ngày làm việcĐăng ký
17Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày15 ngày làm việcĐăng ký
18Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến10 ngày làm việcĐăng ký
19Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần10 ngày làm việcĐăng ký
20Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng10 ngày làm việcĐăng ký
21Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờKhông quy địnhĐăng ký
22Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binhKhông quy địnhĐăng ký
23Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động15 ngày làm việcĐăng ký
24Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh15 ngày làm việcĐăng ký
25Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng10 ngày làm việcĐăng ký
26Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác10 ngày làm việcĐăng ký
27Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ10 ngày làm việcĐăng ký
28Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ15 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động (15 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động7 ngày làm việcĐăng ký
2Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa5 ngày làm việcĐăng ký
3Thông báo doanh nghiệp về những điều kiện chưa đảm bảo tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập, đơn vị do địa phương quản lý)30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận hạng A (của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng10 ngày làm việc kể từ ngày nhận dủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
8Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoàiThời hạn tối đa 02 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 500 lao động Việt Nam trở lên và 01 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới 500 lao động Việt NamĐăng ký
9Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm15 ngày làm việcĐăng ký
10Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm15 ngày làm việcĐăng ký
11Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm15 ngày làm việcĐăng ký
12Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động30 ngày làm việcĐăng ký
13Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoàiTrong 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
14Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày5 ngày làm việcĐăng ký
15Đăng ký hợp đồng cá nhân5 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Lao động - Tiền Lương - Bảo hiểm xã hội (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp15 ngày làm việcĐăng ký
2Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện đối với người quản lý Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ5 ngày làm việcĐăng ký
3Xếp hạng công ty Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ10 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Dạy nghề (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề20 ngày làm việcĐăng ký
2Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơĐăng ký
3Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đăng ký
6Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đăng ký
7Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơĐăng ký
8Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp)55 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
9Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp)50 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơĐăng ký
10Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài55 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơĐăng ký
11Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
12Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
13Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
14Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đăng ký
15Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh10 ngày làm việc kể từ ngày nhận dủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
16Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
17Công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đưa đối tượng ra khỏi Trung tâm Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội1 ngày làm việcĐăng ký
2Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào Trung tâm Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội3 ngày làm việcĐăng ký
3Tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội7 ngày làm việcĐăng ký
4Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi do tỉnh quản lý15 ngày làm việcĐăng ký
5Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi đối với cơ sở thuộc tỉnh quản lý15 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội0,5 ngày làm việcĐăng ký
2Thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội0,5 ngày làm việcĐăng ký
3Đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội1 ngày làm việcĐăng ký
4Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân25 ngày làm việcĐăng ký
5Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân14 ngày làm việcĐăng ký
6Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân14 ngày làm việcĐăng ký
7Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân14 ngày làm việcĐăng ký
8Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân22 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thông báo về việc tìm việc làm hàng tháng3 ngày làm việcĐăng ký
2Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm1 ngày làm việcĐăng ký
3Giải quyết hỗ trợ học nghề15 ngày làm việcĐăng ký
4Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)3 ngày làm việcĐăng ký
5Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)3 ngày làm việcĐăng ký
6Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp15 ngày làm việcĐăng ký
7Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp3 ngày làm việcĐăng ký
8Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp2 ngày làm việcĐăng ký
9Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp2 ngày làm việcĐăng ký
10Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp20 ngày làm việcĐăng ký