Các thủ tục mức độ 3 thuộc Sở Văn hóa Thể thao

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”10 ngàyĐăng ký
2Cấp giấy phép tổ chức lễ hội20 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Gia Đình (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)20 ngàyĐăng ký
2Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)15Đăng ký
3Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)30 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Di sản văn hóa (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.Đăng ký
2Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.Đăng ký
3Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Cấp giấy phép khai quật khảo cổ khẩn cấp03 ngàyĐăng ký
5Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích5 ngàyĐăng ký
6Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích15 ngàyĐăng ký
7Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích05 ngàyĐăng ký
8Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích05 ngàyĐăng ký
9Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập30 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngàyĐăng ký
2Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngàyĐăng ký
3Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngàyĐăng ký
4Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ07 ngày Đăng ký
5Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng07 ngàyĐăng ký
6Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngàyĐăng ký