Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Thông tin chung

Lĩnh vực:Hoạt động xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban Nhân dân cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Cấp huyện
Thời gian tiếp nhận:

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tới cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện..

- Bước 2: Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn).

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
(1) Tờ trình đề nghị thẩm định; ()
(2) thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ; ()
(3) dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch; ()
(4) dự thảo quyết định phê duyệt đồ án; ()
(5) các phụ lục tính toán kèm theo; ()
(6) các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ theo quy định; ()
(7) các văn bản pháp lý có liên quan; ()
Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch ()
Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng; ()
Đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án ()

Số lượng hồ sơ: 3

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 07/04/2010
Luật số 50/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 18/06/2014
Luật số 30/2009/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 17/06/2009
Nghị định số 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/05/2015

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ