Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Thông tin chung

Lĩnh vực:Di sản văn hóa
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Văn hóa Thể thao
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Văn hóa và Thể thao.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép hoạt động bảo tàng. Trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc qua dịch vụ công trực tuyến.

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập ()Tải về
Văn bản xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Luật số 28/2001/QH10 của Quốc hội ban hành ngày 29/06/2001
Nghị định số 01/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/01/2012
Luật số 32/2009/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 18/06/2009
Nghị định số 98/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21/09/2010

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ