Thủ tục tự giải thể đối với hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)

Thông tin chung

Lĩnh vực:Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi tiếp nhận:UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

- Các bước thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ xin tự giải thể hội tuỳ theo yêu cầu và khả năng hoạt động của hội, Ban lãnh đạo hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho phép giải thể hội

Bước 2. Thụ lý, giải quyết hồ sơ Việc giải thể hội thực hiện theo quy định của Bộ Luật dân sự.

+ Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xin tự giải thể hội

+ Nghiên cứu, xem xét, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có)

Bước 3. Xin ý kiến các Sở, ban, ngành liên quan về lĩnh vực Hội hoạt động

Bước 4. Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định (đồng ý hoặc không đồng ý).

- Thời gian thực hiện thủ tục hành chính:

Thực hiện vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Bộ Luật Lao động.

          - Sáng: 7h30 đến 11h00.

          - Chiều: 14h đến 16h30.

- Địa điểm thực hiện thủ tục hành chính: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ, số 09 Đống Đa, Tp Huế, Thừa Thiên Huế

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

Yêu cầu thêm

a) Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trên năm số liên tiếp ở báo địa phương.

b) Giải quyết tài sản, tài chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định 45/2010/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan.

c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày hội tự giải thể, hội thực hiện các quy định trên và gửi một bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Nội vụ) và cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của hội.

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Đơn đề nghị giải thể hội ()Tải về
Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Nội vụ ()
Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử ()

Số lượng hồ sơ: 02

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 03/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 16/04/2013
Nghị định số 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/04/2012
Thông tư số 03/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 19/06/2014
Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21/04/2010

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ