Đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuế

Thông tin chung

Lĩnh vực:TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Cơ quan phối hợp thực hiện:Chi cục thuế cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND thành phố, thị xã, huyện.
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

- Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ, hồ sơ đầy đủ thì trao Giấy biên nhận cho người nộp và chuyển hồ sơ về cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện giải quyết.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch và Chi cục thuế cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  và mã số thuế cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

+ Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh.

+ Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP cụ thể như sau:

- Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.

- Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.

- Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.

- Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện.

+ Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện không tiếp nhận hồ sơ và phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho hộ kinh doanh.

 

Cách thức thực hiện:

Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

 

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh. ()Tải về
Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có). ()Tải về
Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-ĐK-TCT ()Tải về
Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập. ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Luật số 78/2006/QH11 của Quốc hội ban hành ngày 29/11/2006
Thông tư số 110/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 28/07/2015
Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/09/2015
Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 22/08/2017
Thông tư số Số: 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 08/01/2019
Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 01/12/2015
Thông tư số Thông tư số 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 28/06/2016

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ