Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

Thông tin chung

Lĩnh vực:Thú y
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:01
Phí, lệ phí:

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiển dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn: 70.000đ/lần.

Phí: theo mục III Thông tư 285/2016/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

Trình tự thực hiện

* Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Trước khi vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh chủ hàng phải đăng ký kiểm dịch với Chi cục Chăn nuôi và Thú y hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y được ủy quyền (sau đây gọi là cơ quan kiểm dịch động vật nội địa).

- Bước 2: Nhận Giấy chứng nhận kiểm dịch từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y được ủy quyền.

* Đối với Chi cục Chăn nuôi và Thú y hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y được ủy quyền:

Bước 1: Tiếp nhận giấy đăng ký kiểm dịch.

Bước 2:  Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, qua dịch vụ công trực tuyến.

Yêu cầu thêm

Không có

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; (Theo mẫu)Tải về

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 285/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/11/2016
Luật số 79/2015/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 19/06/2015
Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 25/12/2018
Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 30/06/2016
Thông tư số 283/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/11/2016

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ