Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

Thông tin chung

Lĩnh vực:Người có công
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Cơ quan phối hợp thực hiện:UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH cấp huyện, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Nơi tiếp nhận:Trung tâm hành chính công huyện (Điện thoại: 054.3897129)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân lập hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, cụ thể:

+ Trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần: Cá nhân lập bản khai theo Mẫu TĐ1.

+ Trường hợp chưa hưởng trợ cấp một lần:Cá nhân lập bản khai theo Mẫu TĐ2

+ Trường hợp người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chết nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày thì đại diện thân nhân lập bản khai (Mẫu TĐ3).

Cá nhân gửi bản khai kèm theo bản sao một trong các giấy tờ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 05 hoặc tại Khoản 1, Điều 9, Thông tư số 16/2014/TT-LĐTBXH cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

- Bước 2: Các cơ quan có liên quan có trách nhiệm giải quyết thủ tục, cụ thể:

+ Trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần:

* Trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận được bản khai, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận, lập danh sách kèm bản khai gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại Điểm b, Khoản ,1 Điều 34, Thông tư số 05 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 34, Thông tư 05, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát, đối chiếu hồ sơ hoặc quyết định trợ cấp một lần để ra quyết định trợ cấp hàng tháng.

Trường hợp người bị địch bắt tù, đày trước đây đã hưởng trợ cấp một lần, nay chuyển đến địa phương khác cư trú thì phải làm thủ tục di chuyển hồ sơ hoặc quyết định trợ cấp một lần đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú hiện tại để làm thủ tục hưởng trợ cấp hàng tháng.

+ Trường hợp chưa hưởng trợ cấp một lần:

* Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 34 Thông tư số 05 hoặc tại Khoản 1, Điều 9, Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách, kèm giấy tờ quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 34, Thông tư số 05 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 34, Thông tư số 05, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra và ra quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công - UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Bản khai cá nhân ()Tải về
Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ, Lý lịch Đảng viên (lập từ ngày 01/01/1995 trở về trước); Hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù ()
Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch quân nhân, Lý lịch công an nhân dân (lập từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 trở về trước); hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến; Hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ()
Bản sao giấy tờ, tài liệu khác có giá trị pháp lý lập từ ngày 01/01/1995 trở về trước ()
Xác nhận của cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về thời gian tù và nơi bị tù ()
Danh sách đối tượng đề nghị hưởng chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày do Phòng LĐTBXH lập ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09/04/2013
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 15/05/2013
Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 16/07/2012
Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 30/07/2014

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ