Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

Thông tin chung

Lĩnh vực:Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch UBND cấp huyện (hoặc uỷ quyền cho phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện)
Nơi tiếp nhận:Trung tâm hành chính công huyện
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

1. Tiếp nhận hồ sơ.

+ Cán bộ được phân công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ nhận hồ sơ và ghi giấy hẹn trả kết quả;

+ Trong 02 ngày làm việc phải thông báo cho tổ chức, cá nhân xin cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ. (Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh);

2. Đến hạn trả kết quả: tổ chức, cá nhân xin cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ của UBND cấp huyện hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến UBND cấp huyện.

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: Vào các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6:

+ Sáng: từ 7h30 đến 11h00; chiều: từ 14h đến 16h30.

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Sơ đồ vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển ()
Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển ()
Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị (Theo mẫu tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ) ()Tải về

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Luật số 50/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 18/06/2014
Luật số 30/2009/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 17/06/2009
Nghị định số 64/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 11/06/2010
Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 27/01/2014
Quyết định số 348/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 22/02/2017

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ