Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tin chung

Lĩnh vực:Hoạt động khoa học và công nghệ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Khoa học và Công nghệ
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

* Các bước thực hiện

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đăng ký kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước gửi đến Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN thuộc Sở KH&CN.

Bước 2: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN thuộc Sở KH&CN thông báo bằng văn bản xác nhận việc đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước.

* Thời gian thực hiện thủ tục hành chính:

Thực hiện vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Bộ Luật Lao động.

   - Sáng: 7h30 đến 11h00.

   - Chiều: 14h đến 16h30.

* Địa điểm thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN thuộc Sở KH&CN, 24 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Trung tâm Thông tin KH&CN thuộc Sở KH&CN.

Trả kết quả: Văn bản xác nhận đăng ký được trả trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến tổ chức.

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Phiếu đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước cho mỗi nhiệm vụ KH&CN (theo mẫu 7 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN) (Bản chính)Tải về

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Luật số 29/2013/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 18/06/2013
Nghị định số 11/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/02/2014
Quyết định số 1949/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 01/10/2014
Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 11/06/2014

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ