Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Thông tin chung

Lĩnh vực:Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
Nơi tiếp nhận:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã, phường, thị trấn. (Điện thoại: )
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

Khi tuyên truyền viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật theo quy định, công chức tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế

Yêu cầu thêm

Việc cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật được thực hiện khi tuyên truyền viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Tự nguyện xin thôi làm tuyên truyền viên pháp luật vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do chính đáng khác;

+ Thực hiện một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;

+  Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự.

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Danh sách đề nghị thôi tuyên truyền viên pháp luật của công chức tư pháp- hộ tịch ()

Số lượng hồ sơ:

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 10/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 22/07/2016
Luật số 14/2012/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 20/06/2012
Nghị định số 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/04/2013

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ