Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc

Thông tin chung

Lĩnh vực:Đường bộ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi tiếp nhận: (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

Chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư chịu trách nhiệm lập phương án tổ chức giao thông trình và gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc (đối với đường cao tốc do địa phương quản lý) đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, qua Bưu điện, qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

b) Giải quyết TTHC:

- Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ phù hợp với thủ tục hành chính; cán bộ Bộ phận HC-TH tại Trung tâm Phục vụ hành chính công số hóa thành phần hồ sơ và chuyển hồ sơ về Sở Giao thông vận tải (phòng An toàn và Quản lý Giao thông).

- Trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản yêu cầu nhà đầu tư, chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Sở Giao thông vận tải tiến hành thẩm định hồ sơ. Thời gian thẩm định không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Sau khi có báo cáo thẩm định của Sở Giao thông vận tải, nếu đủ điều kiện thì UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông trong thời hạn 03 ngày làm việc. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:

+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Buổi chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

+ Thứ bảy: Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 đường Lê Lai- thành phố Huế), qua Bưu điện, qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Yêu cầu thêm

Phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc phải bao gồm các nội dung sau: - Phương tiện được phép lưu thông trên đường cao tốc; - Điều kiện sử dụng các làn đường cao tốc khi: Lưu thông bình thường; chuyển làn; quay đầu phương tiện trong trường hợp khẩn cấp; đi qua các trạm thu phí, trạm kiểm tra tải trọn xe; gặp sự cố, tai nạn và trong những trường hợp đặc biệt; - Danh sách nút giao và các công trình đặc biệt; - Tốc độ lưu hành cho phép và khoảng cách an toàn giữa các xe; - Vị trí, thời gian và thời lượng chiếu sáng; - Tên, vị trí, lý trình và điều kiện sử dụng các trạm dừng nghỉ, nơi dừng, nơi đỗ xe, trạm thu phí và trạm kiểm soát tải trọng xe; - Quy định về cảnh báo an toàn giao thông khi thực hiện công việc quản lý, bảo trì; - Số điện thoại khẩn cấp; - Phương án cứu hộ, cứu nạn; - Các thông tin được cung cấp thông qua hệ thống giao thông thông minh: Vị trí các vụ tai nạn, sự cố, sự kiện, điều kiện thời tiết, công trường thi công, địa điểm đang hạn chế điều kiện khai thác, các vi phạm quy tắc giao thông, tư vấn hành trình và các nội dung khác; - Các thông tin khác: Hình thức, công nghệ thu phí; trạm kiểm tra tải trọng xe; tên và địa chỉ của các cơ quan, đơn vị liên quan đến quản lý, khai thác; - Phương án tổ chức giao thông đặc biệt.

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ trình phê duyệt (bản chính) theo mẫu ()Tải về
Phương án tổ chức giao thông ()
Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng ()

Số lượng hồ sơ: 2

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 32/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/04/2014 V/v Về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 31/12/2014 V/v Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
Thông tư số 48/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 31/12/2023 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 90/2014/TTBGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 12/05/2023 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ