Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

Thông tin chung

Lĩnh vực:Thuỷ sản
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cơ sở đăng kiểm tàu cá (Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế)
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3686804)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả  kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính;

- Bước 2: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ; yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hoặc trả lại hồ sơ nếu chưa hoàn thiện, chưa đúng theo quy định; chuyển hồ sơ cho Cơ sở đăng kiểm tàu cá( Chi cục Thủy sản giải quyết.)

- Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Chi cục Thủy sản thống nhất thời gian và địa điểm kiểm tra với tổ chức, cá nhân đề nghị;

- Bước 4: Chi cục Thủy sản tiến hành giám sát kỹ thuật tàu cá theo quy chuẩn kỹ thuật tàu cá và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.Đối với vật liệu, máy móc, trang thiết bị quy định tại Phụ lục XVIII ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT, theo tiến độ thi công, trước khi lắp đặt trên tàu cá, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá phải nộp (bản sao và xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực để đối chiếu) Giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy (đối với vật liệu, máy móc, trang thiết bị sản xuất trong nước) hoặc Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, chứng nhận chất lượng (đối với vật liệu, máy móc, trang thiết bị nhập khẩu) hoặc chứng nhận kiểm định theo quy định của pháp luật;

  1. Trường hợp máy chính là máy thủy đã qua sử dụng không đáp ứng theo quy định tại điểm đ khoản này thì phải được Chi cục Thủy sản  kiểm tra, đánh giá theo Mẫu số 07.BĐ Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT- BNNPTNT;
  2. Trường hợp kết quả không đạt yêu cầu, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành giám sát kỹ thuật, Chi cục Thủy sản  thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nh ân; trường hợp kết quả đạt yêu cầu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành kiểm tra, Chi cục Thủy sản  cấp cho chủ tàu các giấy tờ:

Biên bản kiểm tra kỹ thuật tàu cá theo Mẫu số 04a.BĐ đến Mẫu số 04n.BĐ Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT;

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá theo Mẫu số 05.BĐ Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT;

Sổ đăng kiểm tàu cá đối với trường hợp kiểm tra đóng mới, lần đầu theo Mẫu số 06.BĐ Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT;

- Bước 5: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế trả kết quả tổ chức, cá nhân.

 

 

Cách thức thực hiện:

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.

Yêu cầu thêm

Không 

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá ()Tải về
Hồ sơ thiết kế đã được thẩm định (đối với trường hợp tàu cá đóng mới, cải hoán). ()

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Ghi chú thành phần hồ sơ: Đối với Kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá hàng năm hay bất thường: Chỉ nộp đơn

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ luật số 18/2017/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 21/11/2017
Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 15/11/2018
Thông tư số thông tư số 94/2021/TT- BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 02/11/2021 V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.
Thông tư số thông tư số 01/2022/TT- BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 18/01/2022 V/v Sửa đổi, bổ sung một số thông tư trong lĩnh vự thủy sản
Quyết định số 677/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 17/03/2022 V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ