Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Thông tin chung

Lĩnh vực:Đấu giá tài sản
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Tư pháp
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234. 3849036)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp lại Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Phí, lệ phí:

500.000 đồng.

Trình tự thực hiện

Doanh nghiệp đấu giá tài sản đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy thì gửi giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

 

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế)

 

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (Mẫu TP-ĐGTS-08). ()Tải về

Số lượng hồ sơ: 1

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Luật số 01/2016/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17/11/2016
Nghị định số 62/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/05/2017
Thông tư số 06/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 16/05/2017
Thông tư số 106/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 06/10/2017

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ