Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

Thông tin chung

Lĩnh vực:Đường thủy nội địa
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:02 ngày
Phí, lệ phí:

Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ đăng ký lại phương tiện thủy nội địa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm hành chính công tỉnh nơi tổ chức/cá nhân đặt trụ sở hoặc trụ sở chi nhánh.

b) Giải quyết thủ tục hành chính:

- Cán bộ tiếp nhận Bộ phận TNTKQ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ phù hợp với thủ tục hành chính; cán bộ bộ phận HC-TH tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: số hóa thành phần hồ sơ và chuyển hồ sơ điện tử về Phòng Quản lý vận tải và phương tiện.

- Phòng Quản lý vận tải và phương tiện phân công chuyên viên nghiên cứu, thẩm định hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, lập phiếu bổ sung hồ sơ chuyển Bộ phận TNTKQ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thông báo khách hàng bổ sung, làm lại hoặc trả hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ đúng theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc phải thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện; trường hợp từ chối không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bộ phận TNTKQ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức/cá nhân.

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:

+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Buổi chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

+ Thứ bảy: Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 đường Lê Lai- thành phố Huế)

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
1. Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: - Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (bản chính - theo mẫu số 7); ()Tải về
- Giấy chứng nhận xóa đăng ký của cơ quan đăng ký phương tiện trước đó (bản chính) đối với phương tiện là tàu biển; ()
- Hai ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi; ()
- Biên lai Hóa đơn nộp thuế trước bạ đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu và phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ ()
- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định(theo mẫu) đối với phương tiện thuộc diện không phải đăng kiểm. ()Tải về
2. Giấy tờ xuất trình: - Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ khác chứng minh phương tiện được cho, tặng, thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính); ()
- Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam, hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam (bản chính). ()
- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm. ()
- Hợp đồng cho thuê tài chính đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính đề nghị được đăng ký tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú của bên thuê. ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 19/12/2014
Thông tư số 198/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 08/11/2016

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ