Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

Thông tin chung

Lĩnh vực:Đường bộ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc
Phí, lệ phí:

- Giá dịch vụ thẩm định thiết kế xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cải tạo 300.000 đồng/chiếc.

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo: 50.000 đồng/01 Giấy chứng nhận (riêng đối với xe ô tô con dưới 10 chỗ: 100.000 đồng/01 Giấy chứng nhận).

Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

Tổ chức/cá nhân nộp hồ thẩm định thiết kế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh (01 đường Lê Lai - thành phố Huế) nơi tổ chức/cá nhân đặt trụ sở hoặc trụ sở chi nhánh.

b) Giải quyết thủ tục hành chính:

- Cán bộ tiếp nhận Bộ phận TNTKQ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tiếp nhận hồ sơ phù hợp với thủ tục hành chính; cán bộ Bộ phận HC-TH tại Trung tâm phục vụ Hành chính công: số hóa thành phần hồ sơ và chuyển hồ sơ điện tử về Phòng Quản lý vận tải và phương tiện.

- Phòng Quản lý vận tải và phương tiện phân công chuyên viên nghiên cứu, thẩm định hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì lập phiếu bổ sung hồ sơ chuyển Bộ phận TNTKQ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công để hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại ngay trong ngày làm việc (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc thông báo và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trong 02 ngày làm việc (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác);

+ Nếu thiết kế đạt yêu cầu, sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thiết kế, cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế. Trường hợp không cấp, thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định.

- Bộ phận TNTKQ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công: Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức/cá nhân.

Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:

+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Buổi chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

+ Thứ bảy: Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh (hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác)

Yêu cầu thêm

 Đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế ()Tải về
Thuyết minh thiết kế kỹ thuật xe cơ giới cải tạo ()
Bản vẽ kỹ thuật ()
Tài liệu thông số, tính năng kỹ thuật của xe cơ giới cải tạo và các tổng thành, hệ thống cải tạo, thay thế ()
Bản sao có xác nhận của cơ sở thiết kế của một trong các giấy tờ sau: Giấy Đăng ký xe ô tô; Phiếu sang tên, di chuyển (đối với trường hợp đang làm thủ tục sang tên, di chuyển); Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc giấy tờ chứng nhận đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu (đối với xe cơ giới đã qua sử dụng được phép nhập khẩu, chưa có biển số đăng ký). ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Luật số 23/2008/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 13/11/2008
Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 31/12/2014
Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 30/07/2018
Thông tư số 238/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 11/11/2016
Thông tư số 199/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 08/11/2016

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ