Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Thông tin chung

Lĩnh vực:Kinh doanh Khí
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Công Thương/Phòng Kinh tế cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Trung tâm Hành chính công cấp huyện (Điện thoại: +84 +54.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Buổi sáng từ 7h30 đến 11h00, buổi chiều từ 14h00 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ bảy hàng tuần

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

- Bước 2: Phòng Công Thương/Phòng Kinh tế cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; cụ thể:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương/Phòng Kinh tế xem xét, thẩm định và trình UBND cấp huyện cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận.

- Bước 3: Phòng Công Thương/Phòng Kinh tế cấp huyện chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Bước 4: Trung tâm Hành chính công cấp huyện trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

 

Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện;

- Qua bưu điện;

- Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh.

 

Yêu cầu thêm

Giấy chứng nhận đủ điều kiện được điều chỉnh trong trường hợp: Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận (Bản chính - theo Mẫu); ()Tải về
- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi. ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 168/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/10/2016
Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/06/2018

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ