Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Thông tin chung

Lĩnh vực:Kinh doanh Khí
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Công Thương/Phòng Kinh tế cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND thành phố, thị xã, huyện. (Điện thoại: +84 +54.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Trung tâm Hành chính công cấp huyện gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

- Bước 2: Phòng Công Thương/Phòng Kinh tế cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; cụ thể:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ, Phòng Công Thương/Phòng Kinh tế cấp huyện có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Công Thương/Phòng Kinh tế cấp huyện có trách nhiệm xem xét, thẩm định và trình UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Phòng Công Thương/Phòng Kinh tế cấp huyện chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Bước 4: Trung tâm Hành chính công cấp huyện trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

 

Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện;

- Qua bưu điện;

- Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh.

 

Yêu cầu thêm

- Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Có hợp đồng tối thiểu 1 năm bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP, trừ trường hợp cửa hàng trực thuộc của thương nhân.

- Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

 

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (Bản chính - theo Mẫu). ()Tải về
- Bản sao hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực. ()
- Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 168/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/10/2016
Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/06/2018

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ