Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Thông tin chung

Lĩnh vực:Thủy lợi
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Cơ quan phối hợp thực hiện:Phòng Nông nghiệp và PTNT hoặc Phòng Kinh tế cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND thành phố, thị xã, huyện.
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, sau đó nộp hồ sơ giấy tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm hành chính công cấp huyện có công trình thủy lợi đề nghị phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành. Cán bộ Tiếp nhận và trả kết quả gửi phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ: Phòng Nông nghiệp và PTNT hoặc Phòng Kinh tế cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt quy trình vận hành để hoàn chỉnh theo quy định.

- Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt: Phòng Nông nghiệp và PTNT hoặc Phòng Kinh tế cấp huyện tổ chức thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì lập Báo cáo kết quả thẩm định kèm theo dự thảo Quyết định trình UBND cấp huyện xem xét phê duyệt. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt thì lập Báo cáo kết quả thẩm định kèm theo dự thảo Thông báo trình UBND cấp huyện phê duyệt Thông báo và trả lại hồ sơ cho tổ chức đề nghị phê duyệt.

- Bước 4: UBND cấp huyện phê duyệt, trả kết quả cho Trung tâm hành chính công cấp huyện.

- Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công cấp huyện hoặc thông qua đường bưu điện hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Vào trang web dichvucong.thuathienhue.gov.vn, chọn Trung tâm Hành chính công của cấp huyện có công trình thủy lợi đề nghị phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành để thực hiện các bước theo hướng dẫn trên trang web. Các tệp đính kèm là file ảnh hoặc file PĐF.

Sau đó tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giấy và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm hành chính công cấp huyện hoặc thông qua đường bưu điện.

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ trình đề nghị phê duyệt; ()
Dự thảo đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi ()
- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). ()

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Ghi chú thành phần hồ sơ: Thành phần hồ sơ giấy là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu.

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Luật số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội ban hành ngày 19/06/2017
Nghị định số 114/2018/NĐ- CP của Chính phủ ban hành ngày 24/12/2018

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ