Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y

Thông tin chung

Lĩnh vực:Thú y
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:3 ngày làm việc
Phí, lệ phí:

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề: 50.000đ

Trình tự thực hiện

1. Đối với tổ chức, cá nhân

-Cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật nhưng bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan có nhu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề nộp các thủ tục, hồ sơ cho Bộ phận Một cửa - Phòng Hành chính, Tổng hợp (Chi cục Chăn nuôi và Thú y).

- Sau 3 ngày làm việc, cá nhân đến tại Bộ phận Một cửa - Phòng Hành chính, Tổng hợp (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để đóng lệ phí và nhận Chứng chỉ.

2. Đối với Chi cục:

- Bước 1: Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: tiếp nhận, lập phiếu theo dõi, giải quyết hồ sơ và chuyển cho Trưởng Phòng chuyên môn phụ trách giải quyết thủ tục.

- Bước 2: Trưởng Phòng chuyên môn phân công cán bộ kiểm tra, thẩm định hồ sơ.  

- Bước 3: Cán bộ được phân công kiểm tra, xem xét và thụ lý hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì lập danh sách đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề thú y, in chứng chỉ hành nghề trình Lãnh đạo phê duyệt kết quả. Trong trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Lãnh đạo phê duyệt kết quả

- Bước 5: Cán bộ xem xét và thụ lý hồ sơ chuyển kết quả cho Văn thư Chi cục phát hành kết quả.

- Bước 6: Văn thư Chi cục chuyển Bộ phận Một cửa hoàn trả kết quả.

Cách thức thực hiện:

Bộ phận Một cửa - Phòng Hành chính, Tổng hợp - Chi cục Chăn nuôi và Thú y, số 62 Nguyễn Chí Diểu, thành phố Huế.

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Đơn đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y ()
Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp (trừ trường hợp bị mất) ()
02 ảnh 4x6 ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 285/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/11/2016
Luật số 79/2015/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 19/06/2015
Nghị định số 35/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/05/2016

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ