Trình phê duyệt điều chỉnh dự án, thiết kế thi công và dự toán

Thông tin chung

Lĩnh vực:Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp thực hiện:các Sở, ban, ngành có liên quan
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:5 ngày
Phí, lệ phí:

không

Trình tự thực hiện

- Bộ, ngành, UBND tỉnh lập điều chỉnh dự án

- Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định điều chỉnh dự án.

- Người có thẩm quyền phê duyệt báo cáo điều chỉnh dự án.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiêp tại Trung tâm hành chính công tỉnh

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ trình phê duyệt của Sở Kế hoạch và Đầu tư ()
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử. ()
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt ()
1. Tờ trình đề nghị điều chỉnh dự án của chủ đầu tư ()
2. Tờ trình đề nghị điều chỉnh dự án của chủ đầu tư ()
3. Chủ trương cho phép điều chỉnh dự án của cấp có thẩm quyền ()
4. Quyết định phê duyệt dự án cũ ()
5. Các tài liệu văn bản pháp lý có liên quan ()

Số lượng hồ sơ: 5

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ