Thẩm định thiết kế thi công và dự toán

Thông tin chung

Lĩnh vực:Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp thực hiện:các Sở, ban, ngành có liên quan
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:5 ngày
Phí, lệ phí:

không

Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Sở KHĐT thông qua Trung tâm hành chính công tỉnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu nộp phí, lệ phí (nếu có).

Bước 2. Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm giải quyết theo quy định.

Bước 3. Đến hẹn, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiêp tại Trung tâm hành chính công tỉnh

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
3. Báo cáo đầu tư; Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Đề cương và dự toán chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt ()
4. Thiết kế thi công và tổng dự toán (hoặc dự toán) ()
5. Báo cáo kết quả khảo sát dự án và biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát dự án ()
6. Tài liệu khảo sát, xác định yêu cầu người sử dụng, yêu cầu về lắp đặt, cài đặt thiết bị và các văn bản có liên quan ()
7. Hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn khảo sát, lập TKTC-TDT đối với hồ sơ được lập nhà tư vấn lần đầu, hồ sơ năng lực ()
8. Trường hợp TKTC-TDT điều chỉnh, đơn vị cần bổ sung các tài liệu, văn bản: Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh, Báo cáo đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt, TKTC-TDT điều chỉnh, Báo cáo kết quả khảo sát bổ sung (nếu cần) ()
Tờ trình phê duyệt của Sở Kế hoạch và Đầu tư ()
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử. ()
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt ()
1. Tờ trình đề nghị thẩm định Thiết kế thi công - Tổng dự toán (TKTC-TDT) ()
2. Bản sao quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư (hoặc bản sao Quyết định điều chỉnh dự án nếu có) ()

Số lượng hồ sơ: 2

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ