Cấp điện trở lại theo yêu cầu của khách hàng

Thông tin chung

Lĩnh vực:Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế
Nơi tiếp nhận:Phòng Giao dịch khách hàng Điện lực (Điện thoại: 19001909)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:Không quá 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí:

Tiền điện chưa thanh toán, lãi chậm trả, phí đóng cắt điện

Trình tự thực hiện

1.     Khi nhận được yêu cầu cung cấp dịch vụ của Khách hàng, đơn vị giải quyết sẽ chủ động liên hệ với Khách hàng, bổ sung các giấy tờ còn thiếu (nếu có) tại Phòng giao dịch khách hàng Điện lực.

2.     Khách hàng thực hiện thanh toán tiền điện chưa thanh toán, lãi chậm trả (nếu có) và chi phí đóng cắt điện.

Cách thức thực hiện:

Yêu cầu thêm

1. Hợp tác, phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ trong quá trình cung cấp và sử dụng dịch vụ.

2. Thực hiện các trách nhiệm khác theo các quy định của pháp luật.

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Giấy đề nghị ()Tải về

Số lượng hồ sơ: 1

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ