Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc

Thông tin chung

Lĩnh vực:Thu BHXH, BHYT, BHTN
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Trung tâm hành chính công huyện
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây.

Nộp tiền cho cơ quan BHXH theo phương thức đã đăng ký.

2. Bước 2: Đối với cơ quan BHXH

- Bộ phận một cửa: nhận hồ sơ của người tham gia. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn, sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ quản lý thu. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại người tham gia.

- Phòng/Tổ quản lý thu: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu, cấp mã số quản lý. Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ.

- Phòng/Tổ Cấp sổ thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, cấp sổ BHXH (nếu có) và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa.

Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) ()Tải về
HĐLĐ có thời hạn ở nước ngoài ()

Số lượng hồ sơ: 1

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Luật số 58/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 01/01/2016
Quyết định số 959/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 09/09/2015

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ