Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Thông tin chung

Lĩnh vực:Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND cấp xã
Nơi tiếp nhận:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã, phường, thị trấn.
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

+ Bước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

+ Bước 2. Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định khen thưởng

+ Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

 

Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã, phường, thị trấn.

Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã, phường, thị trấn.

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động.

- Sáng: 08h00 đến 11h00.

- Chiều: 13h30 đến 16h30.

 

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân ()Tải về
Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen; ()
Biên bản xét khen thưởng. ()

Số lượng hồ sơ: 01

Ghi chú thành phần hồ sơ: - Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen; (Bản chính) - Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng; (Bản chính) - Biên bản xét khen thưởng. (Bản chính)

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/04/2010
Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/04/2010
Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/07/2014
Thông tư số 07/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 29/08/2014
Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 30/01/2015
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/07/2017
Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 13/02/2018

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ