Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa

Thông tin chung

Lĩnh vực:Giao thông
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:5 ngày
Phí, lệ phí:

Trình tự thực hiện

Cách thức thực hiện:

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ trình của Sở Giao thông vận tải ()
Đối với luồng, tuyến đường thủy nội địa mới có dự án đầu tư xây dựng, bao gồm: ()
Đơn đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa (bản chính) theo mẫu quy định; ()
Quyết định phê duyệt dự án ()
Hồ sơ hoàn công công trình ()
Đối với luồng, tuyến đường thủy nội địa mới không có dự án đầu tư xây dựng, bao gồm: ()
Đơn đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa (theo mẫu quy địn) ()
Bình đồ khảo sát hiện trạng luồng, tuyến đường thủy nội địa đề nghị công bố (bản chính). Trên bình đồ thể hiện vị trí báo hiệu, các công trình hiện hữu trên luồng, tuyến đường thủy nội địa. ()
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử ()

Số lượng hồ sơ: 1

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ