Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

Thông tin chung

Lĩnh vực:Thú y
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

1. Đối với tổ chức, cá nhân

- Cá nhân có nhu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật nộp hồ sơ cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y – 62 Nguyễn Chí Diểu, Thành phố Huế (Gửi hồ sơ trực tiếp; Fax; Email; mạng điện tử; qua đường bưu điện...)

Đối với cá nhân có nhu cầu gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y, nộp hồ sơ trước khi Chứng chỉ hành nghề hết hạn 30 ngày.

- Bước 2: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp nhận hồ sơ quyết định việc cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y; trường hợp không cấp, gia hạn phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Sau 5 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới, 03 ngày làm việc trong trường hợp gia hạn, cá nhân đến tại Bộ phận Một cửa - Phòng Hành chính, Tổng hợp (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để đóng lệ phí và nhận Chứng chỉ.

2. Đối với Chi cục:

- Bước 1: Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: tiếp nhận, lập phiếu theo dõi, giải quyết hồ sơ và chuyển cho Trưởng Phòng chuyên môn phụ trách giải quyết thủ tục.

- Bước 2: Trưởng Phòng chuyên môn phân công cán bộ kiểm tra, thẩm định hồ sơ.  

- Bước 3: Cán bộ được phân công kiểm tra, xem xét và thụ lý hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì lập danh sách đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề thú y, in chứng chỉ hành nghề trình Lãnh đạo phê duyệt kết quả. Trong trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Lãnh đạo phê duyệt kết quả

- Bước 5: Cán bộ xem xét và thụ lý hồ sơ chuyển kết quả cho Văn thư Chi cục phát hành kết quả.

- Bước 6: Văn thư Chi cục chuyển Bộ phận Một cửa hoàn trả kết quả.

Cách thức thực hiện:

Bộ phận Một cửa - Phòng Hành chính, Tổng hợp - Chi cục Chăn nuôi và Thú y, số 62 Nguyễn Chí Diểu, thành phố Huế.

Yêu cầu thêm

- Điều kiện 1: Người hành nghề chẩn đoán, chữa bệnh, phẫu thuật động vật, tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y tối thiểu phải có bằng trung cấp chuyên ngành Thú y, Chăn nuôi thú y hoặc trung cấp Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản đối với hành nghề Thú y thủy sản. Người hành nghề tiêm phòng cho động vật phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh cấp.

- Điều kiện 2: Người phụ trách kỹ thuật của cơ sở phẫu thuật động vật, khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật phải có bằng đại học trở lên chuyên nhành Thú y, Chăn nuôi thú y hoặc Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản đối với hành nghề Thú y thủy sản.

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Đơn đăng ký cấp Chứng chỉ hành nghề thú y ()Tải về
Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với từng loại hình hành nghề thú y ()
Giấy chứng nhận sức khoẻ ()
Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người nước ngoài phải có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận) ()
02 ảnh 4 x 6 cm ()
Đơn đăng ký gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y ()Tải về

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Luật số 79/2015/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 19/06/2015
Nghị định số 35/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/05/2016
Quyết định số 299/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 02/02/2023 V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã)
Thông tư số 101/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 23/11/2020 V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ