Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Thông tin chung

Lĩnh vực:Lĩnh vực giáo dục trung học
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Cơ quan phối hợp thực hiện:Phòng giáo dục và đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Trung tâm giáo dục thường xuyên
Nơi tiếp nhận:Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm giáo dục thường xuyên
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

a) Đối tượng học bổ túc THCS cần ghi tên và nộp hồ sơ, học bạ (nếu có) tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường, lớp bổ túc văn hoá.

b) Trường hợp không có hồ sơ, học bạ thì sở giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra trình độ hai môn ngữ văn và toán. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo cấp giấy phép vào học tại lớp tương ứng với trình độ. Giấy cho phép vào học này là căn cứ để thay học bạ các lớp dưới trong hồ sơ dự thi tốt nghiệp bổ túc THCS.

Cách thức thực hiện:

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
a) Đơn xin học bổ túc THCS (được sự đồng ý của nơi tiếp nhận). ()
b) Học bạ (nếu có) ()
c) Giấy khai sinh (bản sao). ()
d) Hộ khẩu (bản sao) hoặc giấy chứng nhận chỗ ở hiện tại. ()
e) Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú. ()

Số lượng hồ sơ: 1

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 17/2003/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/04/2003

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ