Thủ tục đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên

Thông tin chung

Lĩnh vực:Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Đơn vị đầu mối thuộc bộ, cơ quan ngang bộ được giao tổ chức hoạt động mạng lưới tư vấn viên
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

Tư vấn viên hoặc tổ chức tư vấn nộp hồ sơ tới đơn vị đầu mối thuộc bộ, cơ quan ngang bộ được giao tổ chức hoạt động mạng lưới tư vấn viên để được công nhận vào mạng lưới tư vấn viên và công bố trên trang thông tin điện tử của mình trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Sơ yếu lý lịch ()
Bằng đào tạo ()
Hồ sơ kinh nghiệm ()
Các văn bản, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện) ()
Giấy phép thành lập ()
Sơ yếu lý lịch ()
Bằng đào tạo ()
Hồ sơ kinh nghiệm ()
Các văn bản, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện) ()
Giấy phép thành lập ()

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 11/03/2018
Luật số 04/2017/QH1 của Quốc hội ban hành ngày 12/06/2017

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ