Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Thông tin chung

Lĩnh vực:Thuỷ sản
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp thực hiện:Không
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả  kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Bước 2: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ cho Chi cục Thủy sản giải quyết.

- Bước 3: Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Chi cục Thủy sản tiến hành thẩm định hồ sơ và ký cấp giấy chứng nhận.

- Bước 4: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế trả kết quả tổ chức, cá nhân.

 

Cách thức thực hiện:

Hồ sơ có thể được nộp theo một trong các hình thức sau: trực tiếp; gửi theo đường bưu điện; trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

Yêu cầu thêm

Không có

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ khai đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (Mẫu số 07.ĐKT) ()Tải về
Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản cũ, trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá bị mất, chủ tàu phải khai báo và nêu rõ lý do; ()
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá ()
Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu). ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ luật số 18/2017/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 21/11/2017
Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 15/11/2018
Thông tư số thông tư số 01/2022/TT- BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 18/01/2022 V/v Sửa đổi, bổ sung một số thông tư trong lĩnh vự thủy sản
Quyết định số 677/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 17/03/2022 V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ