Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Thông tin chung

Lĩnh vực:Thủy lợi
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp thực hiện:Chi cục Thủy lợi
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định. (Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định)
Phí, lệ phí:

Không có

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, sau đó nộp hồ sơ giấy tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Cán bộ Tiếp nhận và trả kết quả gửi phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ: Chi cục Thủy lợi tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ sẽ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt: Chi cục Thủy lợi tổ chức thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì lập Báo cáo kết quả thẩm định kèm theo dự thảo Tờ trình và dự thảo Giấy phép gửi Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, trình UBND tỉnh cấp Giấy phép. Trường hợp không đủ điều kiện thì lập Báo cáo kết quả thẩm định kèm theo dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông báo gửi Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt để thông báo lý do không cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân biết.

- Bước 4: UBND tỉnh phê duyệt, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua đường bưu điện hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Cách thức thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Vào trang web dichvucong.thuathienhue.gov.vn để thực hiện các bước theo hướng dẫn trên trang web, các tệp đính kèm là file ảnh hoặc file PDF.

- Sau đó tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giấy và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua đường bưu điện.

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
- Đơn đề nghị cấp giấy phép (theo Mẫu số 01, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018) ()Tải về
- Bản vẽ thiết kế thi công, thuyết minh thiết kế ()
- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép ()
- Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn công trình thủy lợi ()
- Văn bản thỏa thuận của tổ chức, cá nhân trực tiếp khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ()
- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp ()

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Ghi chú thành phần hồ sơ: Thành phần hồ sơ giấy là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu.

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 67/2018/NĐ-CP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 14/05/2018
Luật số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội ban hành ngày 19/06/2017

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ