Hỗ trợ thuê mặt bằng

Thông tin chung

Lĩnh vực:Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Cấp huyện (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày Lễ, ngày nghỉ theo quy định) - Buổi sáng: từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 - Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30

Trình tự thực hiện

Trình tự thực hiện:

Bước 1 : Cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện thông qua Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ theo hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, tiến hành xác minh, kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định hỗ trợ. Trường hợp hồ sơ không đảm bảo điều kiện hỗ trợ thì ban hành văn bản từ chối và nêu rõ lý do.

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện trả kết quả cho cơ sở.

 

Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính công ích tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện;

- Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

 

Yêu cầu thêm

- Cơ sở phải di dời toàn bộ hoạt động sản xuất ra khỏi các khu dân cư, đô thị.

- Việc sử dụng diện tích đất tại vị trí đã di dời của các cơ sở phải di dời thực hiện theo quy hoạch xây dựng của địa phương, quy định của pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bao gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh đang hoạt động theo quy định của pháp luật trước ngày 05/02/2022, hiện đang sử dụng đất ở, đất vườn hoặc thuê lại đất, nhà xưởng để hoạt động (trừ trường hợp lấn chiếm) đăng ký di dời.

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
- Đơn đề nghị hỗ trợ thuê mặt bằng (Mẫu số 03); ()Tải về
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đề nghị hỗ trợ (bản sao); ()
- Hợp đồng thuê mặt bằng (bản sao); ()
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của đơn vị kinh doanh hạ tầng (bản sao); ()
- Hợp đồng di dời (bản sao). ()

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh ban hành ngày 25/01/2022 V/v Quy định một số chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ