Đổi thẻ Căn cước công dân

Thông tin chung

Lĩnh vực:Cấp, quản lý căn cước công dân
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Trung tâm Hành chính công cấp huyện
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày Lễ, ngày nghỉ theo quy định) - Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00 - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30

Trình tự thực hiện

- Bước 1:Công dân điền vào Tờ khai Căn cước công dân tại tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện; các điểm cấp lưu động hoặc khai Tờ khai điện tử trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến.

- Bước 2:

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị công dân xuất trình Sổ hộ khẩu, trường hợp thông tin trên Sổ hộ khẩu chưa đầy đủ hoặc không thống nhất với thông tin công dân khai trên Tờ khai Căn cước công dân thì yêu cầu công dân xuất trình Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân cũ hoặc các giấy tờ hợp pháp khác về những thông tin cần ghi trong Tờ khai Căn cước công dân để đối chiếu. Trường hợp đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì kiểm tra thông tin công dân trên Tờ khai Căn cước công dân với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định chính xác người cần đổi thẻ.

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ thu lại thẻ Căn cước công dân.

+ Trường hợp công dân thông tin có sự thay đổi, chưa được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì yêu cầu công dân xác định thông tin chính xác và xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin cần ghi trong Tờ khai Căn cước công dân.

+ Trường hợp đủ điều kiện, thủ tục thì tiến hành thu nhận vân tay, chụp ảnh chân dung của công dân, Phiếu thu nhận thông tin Căn cước công dân (mẫu CC02) chuyển cho công dân kiểm tra xác nhận thông tin, thu lệ phí theo quy định, in giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho công dân.

+ Trường hợp đủ điều kiện nhưng thông tin chưa đầy đủ, chính xác thì hướng dẫn công dân bổ sung hoặc kê khai lại. Nếu thiếu giấy tờ liên quan theo quy định thì hướng dẫn bằng văn bản cho công dân, ghi rõ nội dung cần bổ sung.

+ Trường hợp qua đối chiếu thông tin thấy không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ cho công dân và ghi rõ lý do vào Tờ khai Căn cước công dân.

- Bước 3: Trung tâm Hành chính công cấp huyện trả kết quả cho cá nhân tại nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc trả qua đường bưu điện.

Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện;

- Nộp trực tiếp tại các điểm cấp lưu động;

- Trực tuyến: Khai Tờ khai điện tử trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến.

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
- Tờ khai Căn cước công dân (ký hiệu là CC01) ()Tải về
- Phiếu thu nhận thông tin Căn cước công dân (ký hiệu là CC02) ()Tải về
- Thẻ Căn cước công dân cần đổi. ()
- Trường hợp thông tin không đầy đủ, thống nhất thì xuất trình Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân cũ hoặc các giấy tờ hợp pháp khác về những thông tin cần ghi trong Tờ khai Căn cước công dân. ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Luật số 59/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 20/11/2014 V/v Luật Căn cước công dân
Thông tư số 06/2021/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 23/01/2021 V/v quy định mẫu thẻ cấp CCCD
Thông tư số 40/2019/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 01/10/2019 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;
Thông tư số 41/2019/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 01/10/2019 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư Căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Nghị định số 137/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2015 V/v quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân
Thông tư số 59/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 30/08/2019 V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân
Thông tư số 48/2019/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 15/10/2019 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân
Thông tư số 104/2020/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 30/09/2020 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ