Tuyển sinh trung học cơ sở

Thông tin chung

Lĩnh vực:Lĩnh vực giáo dục trung học
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng giáo dục và đào tạo; trường trung học cơ sở
Nơi tiếp nhận:Cấp huyện (Điện thoại: 054.3823057)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

a) Đối tượng tuyển sinh là người đã hoàn thành chương trình tiểu học;

b) Tuyển sinh trung học cơ sở theo phương thức xét tuyển. Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh;

c) Sở giáo dục và đào tạo quyết định tổ chức tuyển sinh trung học cơ sở;

d) Phòng giáo dục và đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;

đ) Trường trung học cơ sở thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của phòng giáo dục đào tạo về công tác tuyển sinh.

 

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công đến đến Trường THCS nơi đăng ký tuyển sinh; Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Yêu cầu thêm

Đối tượng tuyển sinh là người đã hoàn thành chương trình tiểu học.

 

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Bản sao giấy khai sinh hợp lệ ()
Học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/02/2018 V/v Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT- BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 18/04/2014 V/v Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;
Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26/05/2014 V/v Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ