Thủ tục xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã săp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân)

Thông tin chung

Lĩnh vực:Động viên quân đội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp xã
Cơ quan phối hợp thực hiện:không
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
Nơi tiếp nhận:Cấp xã
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi phương tiện kỹ thuật không hoạt động ngoài địa bàn của tỉnh hoặc từ khi làm xong thủ tục phương tiện kỹ thuật hết thời hạn cầm cố, thế chấp, cầm giữ, chủ phương tiện kỹ thuật phải gửi giấy thông báo phương tiện kỹ thuật hết thời hạn tạm vắng có xác nhận của người đứng đầu tổ chức (nếu là tổ chức) hoặc xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã (nếu là cá nhân) đến cơ quan quân sự. Cơ quan quân sự kiểm tra và xoá tên trong sổ đăng ký phương tiện kỹ thuật tạm vắng.

* Bước 2:

- Công dân là người Việt Nam chủ phương tiện kỹ thuật phải trực tiếp đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã, phường, thị trấn để thực hiện xóa tên trong sổ đăng ký phương tiện kỹ thuật tạm vắng.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các quy định có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính tiến hành kiểm tra hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đúng, đủ theo quy định, thì tiến hành xóa tên trong sổ đăng ký phương tiện kỹ thuật tạm vắng.

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, nhưng còn thiếu một số thông tin theo yêu cầu hoặc sai so với quy định, cán bộ tiếp nhận trực tiếp hướng dẫn chi tiết cho chủ phương tiện kỹ thuật bổ sung các nội dung còn thiếu hoặc sai để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì cán bộ tiếp nhận trực tiếp hướng dẫn cho chủ phương tiện kỹ thuật bổ sung hoàn chỉnh các thủ tục để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

* Bước 3: Thực hiện xóa tên trong sổ đăng ký phương tiện kỹ thuật tạm vắng theo quy định.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về

Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Ghi chú thành phần hồ sơ: Thành phần, số lượng hồ sơ:(Điểm b Khoản 2 Điều 9 NĐ số 168/1999/NĐ-CP) - Sổ đăng ký phương tiện tạm vắng (bản chính) - Thông báo phương tiện kỹ thuật tạm vắng có xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn (bản chính). - Hợp đồng thế chấp (bản chính). - Biên bản thanh lý hợp đồng (bản chính).

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 168 của Chính phủ ban hành ngày 29/11/1999 V/v quy định danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội;
Nghị định số 44 của Chính phủ ban hành ngày 18/05/2012 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/1999/NĐ-CP.

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ